Porządek obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania 30.05.2019

Zarząd Oddziału Warszawskiego TChP zaprasza na anonsowane już wcześniej Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie członków. Termin zebrania: czwartek, 30 Maja 2019. Pierwszy termin: 17:00, drugi termin: 17:15. Miejsce zebrania: Aula Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, III piętro, ul. Pawińskiego 7 – kampus Banacha.

Uwaga! Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia muszą mieć opłacone składki na konto TChP

Porządek obrad:

 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Wybór sekretarza zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybór Komisji Mandatowej
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału w ubiegłej kadencji – sekretarz – Piotr Smoter
 • Sprawozdanie finansowe Oddziału – skarbnik: Maciej Krasnodębski
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenie absolutorium dla Zarządu – podjęcie uchwały
 • Wybory Przewodniczącego Oddziału na lata 2017-2019
 • Wybory Zarządu Oddziału
 • Wybory Przewodniczącego Koło Młodych Chirurgów
 • Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
 • Wybór Kandydata do Głównej Komisji Rewizyjnej TCHP
 • Wybory Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego TChP
 • Wybory kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TCHP
 • Wybory Kandydatów do Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia TChP
 • Wybory Kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków j Walnego Zgromadzenia TChP
 • Wolne wnioski

Sekretarz OW TChP

Dr n. med. Piotr Smoter


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top