Spotkanie Oddziału Warszawskiego TCHP 26.01.2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbędzie się w czwartek 26.01.2023
o godzinie 16:00 w auli A Centrum Dydaktycznego WUM

Tematyka spotkania:

  1. Tomasz Jakimowicz – Nowoczesna chirurgia w leczeniu patologii aorty. (45 min).
  2. Dr Michał Proczka – Rola chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej
    w leczeniu zabiegowym zwężeń odcinka udowo-podkolanowego.
    (30 min).
  3. Wystąpienie Przedstawiciela Koła Młodych Chirurgów.

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top