Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 25.05.2023

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 25.05.2023r. (czwartek)
o godzinie 16.00 (I termin) oraz 16.15 (II termin) w Auli Głównej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii CM WUM ul. St. Binieckiego 6 ( Kampus Banacha)

I termin: godzina 16:00

II termin: godzina 16.15

z poważaniem

prof. Ireneusz Nawrot

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego TCHP

Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 1. Otwarcie obrad – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego TChP

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

 1. Wybór prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej
 4. Sprawozdanie Zarządu – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego TChP

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

 1. Sprawozdanie finansowe – Skarbnik, dr med. Michał Kowalczewski
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 5. Wybór Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego TChP
 6. Polskich na kadencję 2023-2025
 7. Wybór Kandydatów do Zarządu Głównego TChP
 8. Wybór Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego TChP
 9. Wybór Kandydata na Przewodniczącego Koła Młodych Chirurgów TChP
 10. Wolne wnioski
 11. Ogłoszenie wyników wyborów
 12. Zamknięcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top