• Październik 2013

    Program naukowy posiedzenia przygotował Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM pod kierunkiem prof.dr hab.n.med. Ireneusza W.Krasnodębskiego Program posiedzenia: Rola interwencji metabolicznej w chirurgii nowotworów trzustki (20min.) Maciej Słodkowski Długotrwały dostęp dojelitowy w żywieniu klinicznym (15min.) Gustaw Lech, Tomasz Guzel „Fast Tract ” w chirurgii jelita grubego (10min.) Daniel Morończyk Algorytm postępowania w przetokach przewodu pokarmowego […]

    Czytaj więcej »

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top