Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

*

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

tchp.waw@gmail.com

*

Przewodniczący: Prof. dr hab. Ireneusz Nawrot 

Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt 

Sekretarz: Dr n. med. Łukasz Masior

Skarbnik: Dr n. med. Michał Kowalczewski 

*

Kontakty 

  • *

.


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top