Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

*

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

tchp.waw@gmail.com

*

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (michał.grat@gmail.com)

*

Kontakty 

Zarząd Oddziału
1. Dr. Łukasz Masior (lmasior@gmail.com)
2. Dr. Konrad Kobryń (konradkobryn@gmail.com)
3. Prof. Maciej Kosieradzki (maciej.kosieradzki@wum.edu.pl)
4. Dr. Maciej Krasnodębski (mwkrasn@gmail.com)
5. Dr. Wacław Hołówko (holowko.waclaw@gmail.com)
 *
Komisja rewizyjna
1. Prof. Sławomir Nazarewski (sławomir.nazarewski@wum.edu.pl)
2. Prof. Waldemar Patkowski (waldemar.patkowski@gmail.com)
3. Dr. Piotr Smoter (piotrsmoter@gmail.com)
*
Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów
Dr. Marcin Morawski (marcin.b.morawski@gmail.com)
*

Strona internetowa:

Dr n. med. Paweł Dutkiewicz: paweldut@wp.pl

*

.


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top