Październik 2013

Program naukowy posiedzenia przygotował Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM pod kierunkiem prof.dr hab.n.med. Ireneusza W.Krasnodębskiego

Program posiedzenia:
  1. Rola interwencji metabolicznej w chirurgii nowotworów trzustki (20min.)
    Maciej Słodkowski
  2. Długotrwały dostęp dojelitowy w żywieniu klinicznym (15min.)
    Gustaw Lech, Tomasz Guzel
  3. „Fast Tract ” w chirurgii jelita grubego (10min.) Daniel Morończyk
  4. Algorytm postępowania w przetokach przewodu pokarmowego (15min.) Andrzej Kluciński
  5. Kwalifikacja i prowadzenie leczenia żywieniowego w szpitalu zgodnie z przepisami NFZ(20min.) Marek Olewiński

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top