Październik 2014

Program naukowy posiedzenia przygotował Zespół Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach pod kierunkiem dr hab. med. Henryka Komonia.

Program posiedzenia:
  • Alkohol i środki psychoaktywne u pacjentów z urazami głowy i tułowia leczonych w oddziale chirurgii ogólnej. P. Sienkiewicz ( 20 min.)
  • Stan odżywienia chorych w chwili przyjęcia do oddziału chirurgicznego. Ocena ewolucji zmian metabolicznych w trakcie hospitalizacji. M. Kołodziejak. P. Sienkiewicz. H. Komoń (15min.)
  • Żywienie dojelitowe w warunkach domowych  H. Komoń . P. Sienkiewicz . M. Kołodziejak. K. Jodełka (20 min.)
  • Uraz naczyń żylnych klatki piersiowej – opis przypadku  H. Komoń . P. Sienkiewicz . M. Kołodziejak (10 min.)

 


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top