Plan Spotkań Oddziału Warszawskiego TChP 2016/2017r.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenia Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zaktualizowany plan posiedzeń znajduje się we wpisie powyżej.


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top