Książka: „Jak stawałem się chirurgiem” pod redakcją prof. dr hab. med. Krzysztofa Bieleckiego

Jak stawałem się chirurgiem

Wydawnictwo: Borgis
Rok wydania: 2013
Książka do kupienia na stronach wydawnictwa: www.udoktora.pl www.dopoduszki.pl

 

Historia życiowa każdego z chirurgów jest nieco inna. Jednym z przesłań 66. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich było „() z chirurgiem jak z poetą – trzeba się nim urodzić”. W czasach, kiedy młodzi chirurdzy szukają autorytetów i wzorców do naśladowania powstała książka, która jest zbiorem wystąpień prezentowanych na Sympozjum w Sarzynie „Jak stawałem się chirurgiem. Osobowość chirurga”. Profesorowie: Krzysztof Bielecki, Michał Krauss, Jerzy Polański, Edward Stanowski, Stanisław Zapalski, Zygmunt Górka, Ordynatorzy – doktorzy nauk medycznych: Jędrzej Gajda, Leszek Czerwiński, Tadeusz Karakuła, zgodzili się opisać swoją długą drogę stawania się chirurgiem. Ujmujące, wzruszające i zabawne historie, opowiedziane z punktu widzenia mądrego i dojrzałego już lekarza – chirurga, sprawiają, że czytelnik zapoznaje się z tym zawodem od drugiej, jakże ciekawej strony. Natomiast młodzi lekarze, dopiero wchodzący w zawód chirurga, z powodzeniem znajdą wzór do naśladowania.

 

POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY

 

Wszyscy Chirurdzy, którzy opłacili składki członkowskie otrzymują bezpłatnie prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego Ukazuje się od 1893, będąc najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie pismem zajmującym się problematyką chirurgiczną. Na łamach”Przeglądu”publikowane są prace oryginalne, poglądowe, doniesienia kliniczne, usprawnienia techniki chirurgicznej oraz inne, dotyczące wszelkich aspektów chirurgii. Wszystkie prace są oceniane przez dwu niezależnych, anonimowych recenzentów. Prace oryginalne opatrywane są komentarzami wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Od 2002 roku „Przegląd” został włączony do europejskiej bazy danych Elsevier Science Bibliografic Database. Zapraszamy wszystkich autorów do publikacji na naszych łamach. Wszyscy Czytelnicy mogą korzystać ze streszczeń prac – zapraszamy do wirtualnej biblioteki „Przeglądu”. Wartość publikacji w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym: Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9,0

 

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne / Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques

Impact Factor: 1,092
Punktacja MNiSW 2014: 15
Index Copernicus Value 2013: 13,13

 

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne jest forum wymiany doświadczeń multidyscyplinarnych w takich dziedzinach, jak chirurgia, ginekologia, urologia, gastroenterologia, neurochirurgia, laryngologia, kardiochirurgia, anestezjologia, radiologia oraz w innych dziedzinach medycyny związanych z zabiegami małoinwazyjnymi.

 

Oficjalne czasopismo:
  • Sekcji Wideochirurgii TChP
  • Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP
  • Sekcji Endourologii i ESWL PTU

 

 


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Back to Top