Spotkanie Oddziału Warszawskiego 26.05.2022r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbędzie się w czwartek 26.05.2022 o godzinie 16:00 w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii sala seminaryjna 3.39

Tematyka spotkania:

1. Dr Marek Wroński – Techniki małoinwazyjne w chirurgii trzustki (25 min)
2. Dr Tomasz Guzel – Techniki małoinwazyjne w chirurgii jelita grubego (25 min)
3. Wystąpienie Koła Młodych Chirurgów – Dr Michał Proczka – prezentacja wybranego badania randomizowanego

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top