Spotkanie Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich – Hotel Narvil, Serock – 14 kwietnia 2016 o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich,
które odbędzie się w Hotelu Narvil w dniu 14 kwietnia 2016 o godz. 17.00
Tematem spotkania będzie:

Technologia ultradźwięków i strumienia wodnego w chirurgii ogólnej. Matryca hemostatyczna.

1.Dr Jarosław Wierzbicki (Wrocław) – Endoskopowa, podśluzówkowa resekcja zmian  nowotworowych z zastosowaniem HybridKnife – film.
2.Dr Marcin Misiek (Kielce) – Limfadenektomia w miednicy mniejszej w czasie laparoskopowych operacji ginekologicznych- film.
3.Prof. Tadeusz Wróblewski (Warszawa) – Zastosowanie technologii noża harmonicznego oraz techniki hybrydowej (ultradźwięki/nóż wodny) w czasie laparoskopowej resekcji wątroby. Aplikacje środków do hemostazy miejscowej w laparoskopii – film.
4.Prof. Paweł Nyckowski (Warszawa) – Hemostaza w czasie resekcji wątroby – fakty i mity.

Czas przewidziany na każdy wykład to 15 minut. Dyskusja odbędzie się bezpośrednio po każdym wykładzie.
Udział w posiedzeniu jest dla wszystkich członków OW TChP bezpłatny i odbywa się przed oficjalnym rozpoczęciem
V Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej”
w dniu 14 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w Sali Kolorado.
Dla członków Oddziału Warszawskiego, którzy chcą uczestniczyć w V Sympozjum przewidziane są specjalne zniżki w opłatach konferencyjnych.
Serdecznie Zapraszam
Prof. Tadeusz Wróblewski
Prezes Warszawskiego Oddziału TChP


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top