Zebranie oddziału

Na wniosek Przewodniczącego Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. dr hab. n.med. Tadeusza Wróblewskiego odbyło się zebranie podczas którego ustalono zarys działalności Oddziału na lata 2015 i 2016.

 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia:
 • Utrzymanie  spotkań co 2 miesiące (5 w roku)Terminy spotkań wraz z programem będą umieszczane na stronie internetowej Warszawskiego Oddziału TChP (www.tchp.waw.pl)
 • Zaproszenia na spotkania będą wysyłane:
  • Listownie do Profesorów i Ordynatorów
  • Mailowo do pozostałych członków
  • Zapisy na listę mailingową odbywają się poprzez Newsletter dostępny na stronie internetowej Warszawskiego Oddziału TChP (www.tchp.waw.pl)
  • Zmiana godziny spotkań na godzinę 16.00
 • Katering po każdej konferencji zapewniony dzięki partnerom Oddziału Warszawskiego TChP
 • Propozycja ustanowienia grantów konferencyjnych dla Młodych Chirurgów należących do Oddziału Warszawskiego TChP na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe
 • Wystąpienie do Prezesa TChP o grant dotyczący corocznego, ogólnopolskiego naukowego spotkania Kół Młodych Chirurgów (sympozjum 2 dniowe od 14.00, z jednym noclegiem, do 14,00 dnia następnego zlokalizowane w centralnej Polsce, organizowane przez przewodniczących regionalnych Kół Młodych Chirurgów pod kierunkiem przedstawiciela Zarządu Głównego. Finansowanie: w całości finansowane przez ZGTCHP bez kosztów dojazdu. Sympozjum nisko kosztowe, poruszające istotne problemy młodzieży chirurgicznej, spotkania z przedstawicielami ZG TCHP, wykłady eksperckie oraz prezentacje poszczególnych Kół Młodych Chirurgów.
 • Obecność stoiska Oddziału Warszawskiego TCHP podczas: spotkań warszawskich, Mazowieckich Dni Chirurgicznych oraz Zjazdów TCHP: stolik, baner, sekretarka z możliwością zapłacenia składek, pozostawienia adresów korespondencyjnych, wzięcia ulotek o najbliższych planach aktywności Oddziału Warszawskiego.
 • Wykonanie baneru Oddziału Warszawskiego TChP
 • Wykonanie baneru Partnerzy Oddziału Warszawskiego TChP
 • Otrzymywanie punktów edukacyjnych za uczestnictwo w spotkaniach na podstawie podpisywanej listy obecności, która będzie uwierzytelniana 1 raz do roku przez Centrum Kształcenia podyplomowego WUM
 • Zmianę formuły spotkań:Zmiana wyglądu i prezentacji strony internetowej www.tchp.waw.pl oraz dodanie możliwości oglądania nagranych posiedzeń Warszawskiego Oddziału TCHP
  • włączenie sesji video do posiedzeń, tak aby wykłady były wspierane filmem z procedury medycznej
  • wspólne wideokonferencje z innymi oddziałami, nagrywanie spotkań- kamera na wykładowcę a tekst wystąpienia na nośnik elektroniczny. Przekazanie przez autora praw autorskich Oddziałowi Warszawskiemu TChP. Umieszczenie pliku z posiedzenia na stronie internetowej z możliwością odtwarzania z każdego komputera.
  • wprowadzenie do formuły spotkań omawiania najnowszych i ważnych artykułów chirurgicznych prezentowanych przez Koło Młodych Chirurgów
 • Powołanie loży profesorsko–ordynatorskiej – zaproszenia listowne mające na celu przyciągniecie asystentów razem z szefami Klinik i Oddziałów, stworzenie klimatu posiedzeń przez branie udziału w dyskusji sław chirurgii polskiej
 • Powołanie loży Seniorów Oddziału Warszawskiego – zaproszenie do udziału w spotkaniach ludzi, którzy kiedyś tworzyli historię i klimat Oddziału Warszawskiego
 • Powołanie Koła Młodych Chirurgów przy Warszawskim Oddziale TChP z kadencją Prezesa Koła trwającą 2 lata
 • Udział pielęgniarek chirurgicznych w posiedzeniach Oddziału Warszawskiego TChPWystąpienie do JM Rektora WUM o patronat WUM nad Warszawskim Oddziałem TChP
  • 1 prezentacja w czasie posiedzenia oddziału (aprobata konsultanta wojewódzkiego ds pielęgniarstwa operacyjnego)
 • Zmiana miejsca posiedzeń ( do dyskusji) – np. sale wykładowe w Centrum Bibliotecznym WUM, umożliwiające wideotransmisje.
 • Stworzenie odznaczenia Oddziału Warszawskiego TChP: „Laur Oddziału Warszawskiego TChP”
  • Laur będzie oficjalnie ustanowiony i przedstawiony w czasie XI Mazowieckich Dni Chirurgicznych w Ożarowie przez Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego TCHP prof. Tadeusza Wróblewskiego
  • W skład kapituły tego odznaczenia będą wchodzili:
   • Aktualny Zarząd Oddziału Warszawskiego
   • Past-Prezes Oddziału Warszawskiego
   • Konsultant wojewódzki ds. chirurgii
   • Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 • Wyróżniani będą wybitni chirurdzy zasłużeni dla województwa mazowieckiego, wychowawcy i nauczyciele pokoleń chirurgów, cieszący się ogólną estymą w środowisku.
 • Laur może też być przyznany pielęgniarkom chirurgicznym oraz osobom szczególnie zasłużonym dla chirurgii mazowieckiej, a nie będących lekarzami
 • Przyznawanych będzie od 2 do 3 wyróżnień w postaci: znaczka wpinanego w klapę oraz dyplomu – Kapituła Odznaczenia będzie je przyznawała raz do roku a wręczenie będzie się odbywało w czasie spotkania opłatkowego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

 

Najbliższe Spotkania Warszawskiego Oddziału TChP
 • XI Mazowieckie Dni Chirurgiczne 10.10.2015 Ożarów k/Warszawy
 • Propozycje terminów kolejnych spotkań:
  • 9.10.2015
  • 10.12.2015
  • 21.01.2016
  • 17.03.2016
  • 16.06.2016

 


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top