Zmarł Profesor Zygmunt Górka – Cześć Jego Pamięci

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Zygmunta Górki.
Śp. Pan Profesor był wybitnym chirurgiem, pionierem chirurgii trzustki w Polsce, wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich. Uczestnik Powstania Warszawskiego.

Odejście Pana Profesora to wielka strata dla polskiej chirurgii. Cześć jego pamięci.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top