Pożegnanie prof. dr hab. med. Ireneusza Wojciecha Krasnodębskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. med. Ireneusza, Wojciecha  Krasnodębskiego. Prof. Ireneusz, Wojciech Krasnodębski był wieloletnim Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczącym Sekcji Żywienia Towarzystwa Chirurgów Polskich. Przez wiele lat kierował pracami Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Żegnamy Pana Profesora. Jego niespodziewana śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej chirurgii.

Przewodniczący OW TCHP –  prof. Ireneusz Nawrot

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM- prof. Maciej Słodkowski


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top