Gratulacje dla Pana Prof. dr hab. med. Jerzego Polańskiego

Gratulacje dla Pana Prof. dr hab. med. Jerzego Polańskiego

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich pragnę poinformować, że Członek naszego Oddziału Pan Prof. dr hab. med. Jerzy Polański, otrzymał 21 kwietnia 2023 roku zaszczytny tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich.  W imieniu całej społeczności chirurgicznej Oddziału Warszawskiego składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów w działalności na rzecz Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego TChP

prof. Ireneusz Nawrot


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top