Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów

W tej kadencji na Przewodniczącego Koła Młodych Chirurgów wybrany został Dr Łukasz Wielocha lukasz.wielocha@gmail.com


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top