Podsumowanie Spotkania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego TChP

W dniu 25.05.2017 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego TChP.

Wyniki głosowania walnego zebrania członków Oddziału Warszawskiego TChP:

Prezesem Oddziału WarszawskiegoTChP na kolejną kadencję 2017-2019 został wybrany:

Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Wróblewski

Wiceprezesem Oddziału WarszawskiegoTChP na kolejną kadencję 2017-2019 został wybrany:

Prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski

Członkami Zarządu Oddziału Warszawskiego TChP zostali wybrani:

Sekretarz: Dr n.med Piotr Smoter

Skarbnik: Lek. Maciej Krasnodębski

Dr n. med. Włodzimierz Klonowski

Dr n.med. Gustaw Lech

Dr n.med. Andrzej Paczyński

Dr n.med. Mieczysław Jankowski

Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego TChP zostali wybrani:

Prof. dr hab. med. Rafał Paluszkiewicz

Dr n.med. Ryszard Pogorzelski

Dr n.med. Marek Mądrecki

Delegatem do Zarządu Głównego TChP został wybrany:
Prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski

Kandydatem do Komisji Rewizyjnej TChP został wybrany:
Prof. dr hab. med. Rafał Paluszkiewicz

Kandydatem do Sądu Koleżeńskiego TChP został wybrany:
Dr n.med.Gustaw Lech

Z zainteresowaniem  wysłuchaliśmy komentarza Prezesa Elekta TCHP Prof. dr hab. med. Krzysztofa Paśnika dotyczące obecnego statusu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Proponowane przez niego zmiany w jego funkcjonowaniu w nadchodzącym okresie wzbudziły ożywioną dyskusję wśród uczestników zebrania, głos zabrał Prof. Marek Krawczyk, prof.Tadeusz Wróblewski i prof.Maciej Słodkowski.


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top