Potwierdzenie członkostwa oraz klauzula RODO

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością dostosowania działalności TChP do wymogów prawa o ochronie danych osobowych /RODO/, z upoważnienia Prezesa TChP – Profesora Krzysztofa Paśnika, zwracam się do wszystkich członków TChP o potwierdzenie swojego członkostwa w Towarzystwie poprzez wypełnienie załączonej deklaracji z oświadczeniem i klauzulą RODO, i odesłanie scanu drogą mailową lub oryginału – drogą pocztową, lub choćby zdjęcia wypełnionej i podpisanej deklaracji – na jeden z poniższych adresów:

adres pocztowy: Towarzystwo Chirurgów Polskich, ul. Nowiniarska 1 lok 28, 00-235 Warszawa

  • Mirosława Misiewicz – Dyrektor Biura TChP, tel. 505 076 123

Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie opłaconych składek, proszę o email celem weryfikacji.

Nieprzekazanie do TChP deklaracji w jednej z w/w form do dnia 30 czerwca 2019 r. będzie traktowane jako rezygnacja z członkostwa w TChP.

potwierdzenie_DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA TCHP_2019


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top