Stypendium TChP

Chirurdzy w trakcie specjalizacji, członkowie TChP mogą ubiegać się o stypendium TChP w postępowaniu zimowym 2014. Na mocy decyzji Zarządu Głównego z III posiedzenia ZG TChP kadencji 2013/2015, TChP w ciągu roku może przyznać 5 stypendiów krajowych i 5 stypendiów zagranicznych.

  • Warunkiem ubiegania się o stypendium jest członkostwo w TChP z regularnie opłacanymi składkami.
  • W postępowaniu zimowym będą rozpatrywane wnioski tylko tych chirurgów, którzy do tej pory nie korzystali ze stypendiów naukowych TChP.
  • Termin składania wniosków w postępowaniu zimowym mija 3 grudnia.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres email Biura Zarządu TChP: biuro@tchp.pl
  • Wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia br.
  • W zakładce pliki do pobrania znajduje się regulamin i wniosek stypendiów TChP.

 


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top